Terapeuttinen keskusteluapu etäyhteydellä


Tukenasi Miia Leppänen,
mielenterveyden edistämiseen suuntautunut terveydenhoitaja

Hankalien tunteiden ja ajatusten kanssa ei tarvitse jäädä yksin.

Tarjoan matalan kynnyksen keskusteluapua mielen pulmiin ja elämäsi pohdintoihin – aina luottamuksellisesti ja yksilöllisesti kohdaten.

Erityisosaamistani ovat erilaiset ahdistuneisuuden haasteet sekä erityisherkkyys, uupuneisuus ja elämäntilanteisiin liittyvät kriisit.

Uuden asiakkaan on mahdollista varata ensin maksuton tutustumispuhelu. Näin voimme alustavasti jo kartoittaa tilannettasi ja tunnustella, voisinko olla juuri sinulle sopiva ammattilainen.


🩷

Lämpimästi tervetuloa etävastaanotolleni

Työotteeni on lempeä, valoisa ja rauhallinen. Minulle on erityisen tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri, jossa voit halutessasi tuoda esiin vaikeiltakin tuntuvia asioita. En tuomitse, vaan kohtaan, tuen ja otan vastaan.

Vastaanotolleni voi tulla vaikka jännittäisi, itkettäisi tai ei tietäisi, mitä sanoa – saat olla juuri sellainen, kuin olet ja tuntea niin, kuin tunnet.

Sinä olet tapaamisten keskiössä. Yhteisen työskentelyn suuntaviivat hahmottuvat jokaisen kanssa yksilöllinen tilanne ja toiveet huomioiden. Voimme yhdessä esimerkiksi jäsennellä ajatuksiasi, pysähtyä sinulle merkityksellisten asioiden äärelle ja uteliaasti tutkia erilaisia näkökulmia.

Usein on myös hyödyllistä harjoitella konkreettisia, omahoidollisia keinoja, joista voimme muodostaa sinun arkeesi sopivan mielen "työkalupakin". Näin sinulla on tapoja auttaa itseäsi yhteistyömme loputtuakin.

Pulmia ja teemoja, joissa voin olla apunasi:

  • Ahdistuneisuus, murehtiminen, huoliajattelu, ylivirittyneisyys

  • Alakuloisuus ja masentuneisuus
  • Elintapamuutokset
  • Elämäntilanteen muutokset ja kriisit, kuten menetykset, ristiriidat ja ihmissuhdehaasteet

  • Elämänvalintoihin ja unelmiin liittyvä tutkailu

  • Erityisherkkyys

  • Identiteettikysymykset
  • Sosiaalinen ahdistus ja jännittäminen

  • Univaikeudet

  • Uupumus, stressi ja suorittaminen

Etävastaanotto

Vastaanotot toteutuvat valintasi mukaan joko videovastaanottoina (tietoturvallinen Teams-yhteys) tai puhelimitse. Näin ollen voit liittyä tapaamiseen juuri sinulle sopivasta ympäristöstä. Kannustan valitsemaan mahdollisimman kiireettömän, rauhallisen tilan. Useimmat kokevat mukavaksi keskustella oman kodin rauhasta tai levollisesta luontoympäristöstä käsin.

Tapaamisten määrä

Tavallisesti tapaamisia on 2–10 kpl. Tosin joskus voi yksikin kertaa antaa riittävästi tukea, joskus taas yhteistuumin päätetään jatkaa yhteistyötä pidempijaksoisesti.

Viisainta on varata tapaaminen kerrallaan, eli etukäteen yhteistyöllemme ei aseteta valmiita aikaraameja. Siispä sinun ei ennakolta tarvitse sitoutua tiettyyn määrään tapaamisia, ja maksat aina vain tarpeesta.

Soveltuvuus

Toimintani eettisyys ja turvallisuus on minulle ensiarvoisen tärkeää. Mielenterveyden diagnoosi ei ole itsessään este keskustelutapaamisille. Jos kuitenkin havaitsen, että kyse voi olla lääketieteellistä hoitoa vaativasta mielenterveyden häiriöstä, suosittelen sinua hakeutumaan soveltuvan hoidon piiriin, ellei sinulla jo ole aktiivista hoitosuhdetta terveydenhuollossa.

Kiireellisen avun tarve

Jos olosi on sietämätön, hakeuduthan aina päivystyksellisesti terveydenhuoltoon.

Jos kyse ei ole hätätilanteesta, mutta sinulla on tarvetta hyvin kiireelliselle keskusteluavulle, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi: