Miia

Koulutukseni

  • Laillistettu terveydenhoitaja-sairaanhoitaja 240 op (SAMK, v. 2014–2018)

  • Työikäisten unettomuuden hoito (Työterveyslaitos)

  • Mielialavalmentaja-koulutus (Mehiläinen Oy)

  • Ohjattu omahoito (Terapiat etulinjaan)

  • Aikuisten ADHD:n diagnostiikka ja hoito (HUS Psykiatria)

Opiskelen tällä hetkellä Helsingin yliopistossa (avoin) psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen kokonaisuutta, joka on laajuudeltaan 30 op.

Kokemukseni

Minulle on kertynyt terveydenhuollon kentältä kokemusta monenlaisten potilasryhmien kanssa työskentelystä – elämänkaaren eri vaiheista, vauvasta vaariin. 

Mielenterveyshoitotyön tehtävissä olen toiminut eniten nuorten, nuorten aikuisten ja työikäisten parissa.

Tiivistelmä työhistoriastani:

  • Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottotyö opiskeluterveydenhuollossa

  • Mieli-, uni- ja elintapamuutosvalmennukset työterveyshuollossa

  • Työterveyden kriisipuhelin ja matalan kynnyksen huolichat

  • Sairaanhoitajatiimin vastuuperehdyttäjän rooli yksityisissä terveyspalveluissa

Lähestymistapani

Teen auttamistyötä suurella sydämellä. Koen toisten auttamisen valtavan merkityksellisenä, ja olenkin kiitollinen siitä, että voin tehdä juuri tätä työkseni. 

Turvallisuus, yksilöllisyys ja aito välittäminen ovat henkilökohtaisia arvojani, jotka yrittäjänä määrittävät kaiken toimintani perustan.

Toiminimeni nimi Mielen Ystävä kuvaa lähestymistapaani mielen pulmiin. Vaikeilta ajatuksilta ja tunteilta emme voi elämässämme välttyä: Antoisampaa on pyrkiä ystävystymään oman mielensä kanssa – esimerkiksi tutustumalla siihen, miten oma mieli toimii, millä tavoin sitä voi parhaiten tukea ja miten vahvistaa myötätuntoista suhtautumista itseään kohtaan.

Lisäksi Mielen Ystävä luonnehtii sitä, miten näen oman roolini ammattilaisena: Aina ensisijaisesti olen vierellä kulkija ja tukija asiakkaan omalla polulla, asiakkaan ollessa oman elämänsä asiantuntija.