Tietosuojaseloste

Ajan varaamalla ja palvelua käyttämällä asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tämän selosteen mukaisesti:

 • Kaikki etävastaanotoilla käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. 

 • Vaitiolovelvollisuuteni jatkuu myös yhteistyön loputtua.

 • Tapaamisia ei nauhoiteta tai muutoin sähköisesti taltioida.

 • Käytössäni ei ole sähköistä potilastietojärjestelmää, eli tapaamisista ei tule merkintöjä Kantaan.

 • Kirjaan keskusteluista itselleni tiiviit muistiinpanot, jotka säilytän lukitussa tilassa. En tallenna kirjauksiani sähköisesti. Hävitän muistiinpanot tietoturvallisesti asiakassuhteen loputtua.

 • Asiakkaat ilmoittavat itse nimensä, sähköpostiosoitteensa, puhelinnumeronsa ja kotiosoitteensa.

 • Tmi Mielen Ystävän asiakasrekisteri on manuaalinen taulukko, josta käyvät ilmi ko. tiedot.

 • Tietoja kerätään asiakkaan ja minun väliseeni yhteydenpitoon asiakassuhteen aikana (verkkosivujen yhteydenottolomake, puhelinyhteys, sähköposti ja/tai Teams) sekä palveluiden laskutukseen (verkkolaskut.fi).

 • Asiakkaideni henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

 • Palvelun käytön yhteydessä asiakasrekisteriin rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti (esim. sähköpostitse) rekisterinpitäjälle.

 • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaan rekisterinpitäjän velvollisuus on oma-aloitteisesti sekä myös rekisteröidyn pyynnöstä korjata henkilörekisteriin sisältyvät virheelliset tiedot.

 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista asiakasrekisteristä, mikä tällöin tarkoittaa myös palvelun käytön lopettamista.